söndag 4 maj 2008

Nya skorstenar


Missionshuset har fått nya skorstenar med hypade rör insatta. Det billigaste alternativet. Jag vill ju kunna elda i mina kaminer.
Den runda kaminen i stora salen är på plats, den lilla får vänta tills golvet är gjutet i verkstan. Det återstår en del grävarbete. Köksspisen är eldningsbar, sotaren har besiktat och allt är godkännt.

Nu är all energi riktad på verkstan, hela golvet är uppbrutet, utslängt och till stor del bortforslat.
Det är bara att kavla upp ärmarna och gräva....jorden måste bort. Sen ska isoleringen dit och så cement. Min snickare har blivit sjukskriven och under tiden så får jag förarbeta.

Taket i verkstan har nu dubbelgips och det ska det bli även på väggarna men först gjutningen.

1 kommentar:

Unknown sa...

Water Hack Burns 2lb of Fat OVERNIGHT

Well over 160,000 women and men are utilizing a easy and SECRET "water hack" to burn 2 lbs each and every night as they sleep.

It is painless and it works with everybody.

Here are the easy steps for this hack:

1) Go get a drinking glass and fill it half full

2) And now learn this weight losing HACK

you'll become 2 lbs lighter when you wake up!